top of page
kinderen lopen
gelukkeling.png
Je hebt een vermoeden dat je kind hooggevoelig is. Dan wil je graag weten aan welk gedrag je hooggevoeligheid herkent. Sommige gedragskenmerken komen veel voor bij hooggevoelige kinderen. Een aantal van deze kenmerken zullen herkenbaar zijn en anderen misschien helemaal niet.  
 
Hooggevoelige kinderen zijn bijzondere kinderen. Kort samengevat zijn het vaak nieuwsgierige, opmerkzame, intense, communicatieve, fantasierijke, prikkelgevoelige en intuïtieve kinderen die veel nadenken en een groepsgevoel hebben. Ze zijn gevoelig voor stemmingen van anderen.

Hooggevoeligheid uit zich niet bij alle kinderen op dezelfde manier. Ieder kind is immers uniek. In mijn praktijk onderscheid ik 2 typen kinderen. Het rustige gevoelig kind en het drukke gevoelig kind met een sterke wil. Beide hebben veel overeenkomsten maar verschillen duidelijk.

Het rustige gevoelig kind is behoedzaam, invoelend, soms teruggetrokken en verantwoordelijk. Het drukke gevoelig kind met een sterke wil is beweeglijk, intens, intuïtief, onderzoekend, aandachtvragend en soms tegendraads en boos. 

Aron en van Veen beschrijven in hun boeken een aantal kenmerken en verschillen van beide typen kinderen. 

Beide typen kinderen hebben last van een drukke omgeving met veel geluiden en beleven dingen intensief. Ze zijn intuïtief, slim en creatief. Ze stellen veel vragen en willen het naadje van de kous weten. Door het intensief leven vallen ze na een drukke dag vaak moeilijk in slaap. Deze kinderen zijn perfectionistisch en hebben vaak moeite met het maken van een fout. Ze leren dan ook meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van een strenge straf.

Het rustige gevoelig kind is relatief snel moe. Dit kind kijkt de kat uit de boom en denkt goed na voordat het iets doet en is dan voorzichtig. Het kiest voor veiligheid. Het is grondig en precies in de dingen die het doet. Wil graag weten “waarom” dingen zijn. Ze houden niet altijd van teamsport vanwege het lichamelijke contact en het competitieve aspect. Deze kinderen zijn gericht op andere mensen, op samenwerking en verdraagzaamheid. Een goede sfeer en harmonie draagt bij aan het prettig voelen van dit type kind.

Het drukke gevoelig kind heeft een sterke wil en loopt - in tegenstelling tot het rustige kind - over van energie, is beweeglijk en veranderlijk. Het wil snel weer verder. Het is beïnvloedbaar en onderzoekend. Dit kind wil graag het hoogst haalbare. Het kind geniet van sport vanwege de competitie en inspanning. Dit kind is vooral gericht op het ontwikkelen van zichzelf en geeft nogal eens weerstand wanneer het zich bekneld voelt door plicht of “moeten”. Het kan dan opstandig en tegendraads reageren.

Gedragskenmerken van een hooggevoelig kind

 

Deze lijst is afkomstig uit het boek van Gerarda van der Veen. Ze heeft een overzichtelijke lijst opgesteld waar de gedragskenmerken behorend bij beide typen kinderen beschreven worden. 

 

Overeenkomsten tussen het rustige gevoelig kind en het drukke gevoelig kind:
 • Stelt veel en diepzinnige vragen.

 • Lijkt zeer intuïtief.

 • Is moeilijk in slaap te komen na een opwindende dag.

 • Is een perfectionist.

 • Kan slecht tegen een luidruchtige omgeving.

 • Beleeft de dingen intensief.

 • Is slim en creatief.

 • Leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van een strenge straf.

 

Verschillen tussen het rustige gevoelig kind en het drukke gevoelig kind:

 

Het rustige gevoelig kind.                               

 • Is relatief snel moe.

 • Is bedachtzaam

 • Is verfijnd gevoelig

 • Is grondig en nauwgezet

 • Is behoedzaam

 • Is plichtsgetrouw 

 • Is gewetensvol.

 • Kiest voor veiligheid.

 • Is voorzichtig.

 • Houdt niet van sport, vanwege lichamelijk contact, de competitie en de inspanning.

 • Luistert.

 • Zoekt naar een goede sfeer en harmonie.

 • Is gericht op andere mensen, op samenwerking en verdraagzaamheid.

 

Het drukke gevoelig kind.

 

 • Heeft een sterke wil

 • Heeft veel energie.

 • Is beïnvloedbaar.

 • Is emotioneel gevoelig.

 • Is beweeglijk.

 • Is veranderlijk, wil snel weer verder.

 • Voelt zich snel bekneld door plicht, door “moeten”, en wil daar dan uit breken.

 • Wil het hoogst haalbare.

 • Is onderzoekend.

 • Geeft weerstand.

 • Houdt van sport vanwege de competitie en de inspanning.

 • Kan opstandig en tegendraads zijn.

 • Is gericht op het ontwikkelen van zichzelf.

Meisje op school
ik denk.png
bottom of page